Publicatieplan

Publiciteitsplan restauratie en herplaatsing Barak Linde

Inleiding

Sinds de oprichting van Stichting Barak Linde is publiciteit over het initiatief belangrijk geworden. Inwoners van Zuidwolde en omgeving worden betrokken bij de restauratie en herplaatsing van de barak met zijn bijzondere geschiedenis. Ook voor de contacten met (potentiële) financiers en ondersteunende partijen is het goed te laten zien dat er draagvlak is voor het behoud van de barak.

Eerste publiciteit

Contact met de media heeft eind 2019 al verschillende publicaties opgeleverd in onder andere het Dagblad van het Noorden en andere regionale en lokale kranten. Radio DNO (Drenthe Noord Overijssel) heeft de bestuursleden live geïnterviewd en aangegeven het initiatief te willen volgen. Ook RTV Drenthe heeft via het programma ‘’Op Tjak’’ live verslag gedaan vanuit de barak. Deze omroep heeft ook aangegeven het project te willen volgen en regelmatig verslag uit te willen brengen van de vorderingen.

Van doelen naar kennis en gedrag

Zodra duidelijk is of de verplaatsing door kan gaan, zal de benodigde publiciteit verder uitgewerkt worden. Enthousiasmerende en verduidelijkende communicatie over de plannen en herbestemming draagt bij aan:

  • Kennis over de cultuurhistorische waarde van de barak
  • Kennis over stand van zaken van de verplaatsing en de herbestemming
  • Positief beeld over een toekomstbestendige invulling van de barak
  • Inspireren en motiveren tot actief meewerken aan de verplaatsing en herbestemming
  • Inspireren tot deelname aan activiteiten bij de barak
  • Enthousiasmeren voor aanmelding als donateur en sponsor
  • Enthousiasmeren voor aanmelding als vrijwilliger

In een communicatieplan wordt vanuit de te bereiken doelen uitgewerkt wat de diverse doelgroepen (o.a. inwoners, vrijwilligers, financiers, omwonenden) moeten weten en hoe ze daarmee in actie kunnen komen (o.a. kunnen meewerken, ondersteunen, de barak bezoeken). Daarbij is ook de betrokkenheid van (potentiële) samenwerkingspartners als ondernemers, museum De Wemme en scholen belangrijk.

Inzet diverse communicatiemiddelen

Vanuit de aanpak per doelgroep en de communicatieboodschappen die overgebracht dienen te worden, zullen passende communicatiemiddelen ingezet worden. Er is inmiddels een logo dat nog gedigitaliseerd wordt. Er wordt een website gebouwd. Andere middelen die o.a. ingezet kunnen worden zijn foldermateriaal, nieuwsbrieven, sociale media, persberichten en advertenties, spandoeken/beachflags, bewegwijzering.

Ook activiteiten bij de barak dragen bij aan extra publiciteit. Zo heeft klezmerband Klets uit Zuidwolde belangstelling kenbaar gemaakt voor een productie van een muziekstuk/musical bij de barak.

Professionele uitvoering

Voor de uitvoering van de diverse middelen zal gebruik worden gemaakt van specialisten op het gebied van pr, vormgeving, teksten en drukwerk. Het stichtingsbestuur vindt het van belang om het initiatief tot restauratie en herplaatsing en zeker de toekomstige functie goed over het voetlicht te brengen.