Stichting Barak Linde

Een aantal inwoners uit Zuidwolde en Alteveer wil via Stichting Barak Linde een nagenoeg in originele staat overgebleven barak uit het voormalige werkkamp uit de Tweede Wereldoorlog behouden. Samen met gemeente De Wolden zijn zij ervan overtuigd dat de barak voor Zuidwolde en omgeving een belangrijke cultuurhistorische waarde heeft. Door de barak in te zetten als plek waar de verhalen over de geschiedenis worden gedeeld met de huidige maar ook toekomstige generaties wordt de waarde van dit bijzondere erfgoed alleen maar groter.

Stichting Barak Linde

Zuidwolde